Asiakkaan toiveiden mukaan toteutettu avotakan pinnoitustyö 2017.